140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Научно изследване – Микропластиката убива рибите

микропластика рибите

Наличието на микрочастици от пластмаса в тялото на ри­бите увеличава до шест пъти рисковете от смъртоносен край. Това твърдят изследова­тели от университета „Джеймс Кук“ в Австралия.

Авторите на изследване­то са провели поредица от експерименти с риби от сем. Рomacentra, уловени в бли­зост до Големия бариерен риф и пренесени в специални аквариуми. Там добавяли раз­лични количества микропласт­маси в определен съд, като проследили поведението на рибите в замърсения и в чистия аквариум. Тези сред пластмасовите отпадъци се държали доста по-агресив­но и много от тях поемали от микрочастиците, възпри­емайки ги за храна. Но впо­следствие голяма част от тях загинали. Изследователите установили, че 90% от рибите, живели в наситена пластмасо­ва среда, загубили живота си в рамките на следващите три дни.

САЩ: Спорове и дискусии по промените в климата и рибарството

Изводите се налагат от само себе си. Предвид нарастваща­та концентрация на всякакви пластмаси в Световния океан, не е ясно докога ще издържат рибите и всякакви морски оби­татели на тази необичайна за тях интервенция. Поражения­та и сега се виждат ясно, а в какви мащаби ще са занапред, можем само да гадаем…

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ