140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Русия – Собственик на резерват се хвали с бракониерство

русия бракониерство

По-рано тази година уп­равителят на резерват в Московска област публи­кува в социалната мрежа Инстаграм видео как той заедно с група ловци се нахвърлят яростно върху лос, започват да го душат и в крайна сметка го убиват. По­добни методи на лов и по това време на годината („ловът“ се осъществява през фев­руари) са забранени, но това не спира Алексей Седой да се похвали в интернет със своето бракониерство.

В Бангладеш арестуваха бракониер обвинен за незаконното убийство на 70 тигъра

Бракониерството се из­вършва във Вологдоска об­ласт, разположена северно от Москва. То още веднъж прикова вниманието както на местни, така и на междуна­родни експерти върху факта, че бракониерството в Русия е сериозен проблем. Само през 2019 г. в страната са регистрирани повече от 50 хил. случая на бракониерство. Голяма част от тях са продиктувани от социално-икономически подбуди. Немалко хора уби­ват диви животни единстве­но, за да се изхранят.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ