140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Спасиха царски орел в Карнобат

карнобат орел

Орелът е бил намерен около градското сметище, на около 300 м от магистралата, съобщават от БДЗП. Вероят­ните причини да се озове там са две: едната е да е блъснат от кола, а другата да се е оплел в електрически стълб. Птицата е била в много тежко състояние, много трудно се изправяла на крака. Транс­портирана е в Спасителния център в Стара Загора.

Царският орел е световнозастрашен вид. България е едно от местата, където се среща и гнезди. В момента има над 30 двойки, гнездящи в страната. Интересен факт за царския орел е, че до нача­лото на миналия век той е бил най-широко разпространени­ят орел в България и е имал голяма близост до човека.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ