140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Високите технологии в помощ на мечките в Аляска

мечки технологии аляска

Ед Милър и Мери Нгуйен са доказани програмисти, живе­ещи в Силициевата долина в САЩ. Преди няколко години те започват да разработват кон­цепция за високотехнологично наблюдение и индивидуално разпознаване на всеки екзем­пляр от мечки в щата Аляска. Едно от важните условия е продуктът да може да работи без „засечки“ дори в най-суро­ви климатични условия на Аляска.

В същото време д-р Мела­ни Клапам, изследовател от канадския университет „Викто­рия“, се занимава с проучва­ния на популациите на мечки в крайбрежните райони на Ка­нада. Тримата учени се срещат случайно, след като споделят идеите си във платформата „WildLabs”, която свързва уче­ни от цял свят. След няколко различни опита компютърните специалисти успяват да съз­дадат софтуера „BearID”, който разпознава лицата на различ­ните мечки с точност 87%.

Екипът вече води разговори с различни организации по све­та за инкорпориране на систе­мата за наблюдение на голям списък от популации от мечки. Интерес към иновационния продукт има и с цел изслед­ване на различни аспекти от живота на най-интелигентния хищник – вълка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ