140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Откриха нов вид птици за първи път в България

нов вид птици

Орнитолозите забелязали на Атанасовското езеро край Бургас 2 дългоклюни врете­нара. За последен път те са виждани на Балканите в Гър­ция през далечната 1962 г. Според орнитолозите птици­те са прелетели над 10 хил. км, за да стигнат до Бургас.

Дългоклюните вретенари били засечени на 15 декем­ври при наблюдение на пти­ците в Атанасовското езеро. Видът се причислява към скитащите птици. „Те са с едро тяло, обикновено са с дълги крака и дълги човки”, обяснява д-р Петър Янков от БДЗП-Бургас. Орнитолозите разказват, че дългоклюният вретенар се размножава в най-северните части на Аме­рика, Аляска, Сибир, Севе­розападна Канада. Птиците гнездят в блатисти места. „Хранят се с безгръбначни животни, които живеят в ти­нята. Правят гнездото си на земята, снасят 3 яйца. Обик­новено женската птица мъти и отглежда малките”, казва Петър Янков.

Експертите предполагат, че птиците са мъжка и женска въпреки еднаквото оперение, но отхвърлят възможност­та да създадат поколение в Атанасовското езеро. „Една­та птица е малко по-дребна, което ни навежда на мисъл­та, че това вероятно е жен­ската птица. Да гнездят тук е невъзможно. Всички птици имат строго определен гнез­дови ареал. Той е постоянен от милиони години”, обясни още Яков.

Според орнитолозите двойката птици ще останат у нас, докато езерото им осигу­рява храна и спокойствие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ