140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Грижа за биоразнообразието в трансграничния регион Гърция – България

биоразнообразието

Съвместна стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион Гърция – България бе представена на  публично обсъждане в Общинската администрация – Свиленград. Стратегията е изготвена по проекта на община Свиленград „Green Urban Territories – Better Place to Live”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Разработката обхваща  опазването на състоянието на екосистемите и биоразнообразието в трансграничния регион. Изследвани са прилаганите   практики в селското стопанство, транспорта и туризма, които засягат съхраняването на биоразнообразието на  териториите от двете страни на държавната граница.

 3 съвместни „зелени“ инициативи са планирали партньорите в проекта: българските общини Свиленград и Любимец , а от  гръцка страна – общинa Волви и неправителствената организация – Димосинетеристики „EVROS“ S.A.

Общата стойност на проекта е 1 139 772,90 евро.

Златка Михайлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ