140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сериозни изпитания за сладководните риби във Великобритания

великобритания риби

Изнесени пред обществе­ността данни на Агенцията по околна среда във Великобритания са предизвика­ли истински шок. Нито една английска река не отговаря на съвременните екологич­ни стандарти, а едва 15% от реките са оценени в относи­телно добро екологично със­тояние.

Вследствие на всичко това рибните ресурси са значи­телно намалели, а големи­те риби с тегло над 30 кг са почти изцяло унищожени. Спадът в популациите в сравнение с 1970 година е цели 94% – една наистина стряскаща цифра.

Дейв Тикнър, експерт от WWF за сладките води, на­лива допълнително масло в огъня с коментара си: „Слад­ководните местообитания са едни от най-оживените на зе­мята, но са в катастрофален упадък. Великобритания не прави изключение – дивата природа изпитва затруд­нения да оцелее, камо ли да процъфтява в нашите замърсени води“. Същевре­менно Тикнър дава примери с някои от най-застрашените риби като сьомгата и змиор­ката. Други, като михалцата и есетрата вече са изчезна­ли от британските реки.

великобритания риби

Проблемите са разноо­бразни и включват замърся­ване, прекомерен риболов и неадекватни риболовни практики, неуместно внасяне на инвазивни видове, клима­тични промени и нарушава­не на речните екосистеми. Впрочем, тези проблеми касаят не само Обединено­то кралство, ами и всички страни по света. Просто бри­танците се осмеляват да ги посочат и своевременно да търсят пътища за разреша­ването им.

От WWF призоват бри­танското правителство да подкрепи изработване на спасителен план за въз­становяване на реките и за опазване на биологичното им разнообразие. Властите няма как да не се вслушат в гласа на еколозите, но при сегашната сложна ситуация в страната заради влезлия в сила Брекзит и последствия­та от това вероятно ще имат други приоритети…

Ивайло ДИМИТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ