140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Антирекорд по смъртност сред тигрите в Индия

индия тигри

За изминалата 2021 г. Индия официално обя­ви смъртността на тигрите в страната – общо 126 индивида. Това е най-високият брой от 2012 г. насам, когато започва да се води официална статистика за смъртността. Предходният анти­рекорд е от 2016 г., когато в страната са загина­ли общо 121.

В Индия живеят около 75% от всички тигри по света. Смята се, че през 1947 г. страната е била обитавана от около 40 000 представители на вида. Заради отстрел и загуба на хабитати числеността е спаднала значително. През 2010 г. Индия и 12 други държави подписват споразу­мение да удвоят броя на тигрите до 2022 г. През миналата година правителството оповести, че е достигнало тази цел преди крайния срок и по­твърди присъствие в Индия на почти 3000 тигъ­ра към 2018 г. Тази численост обаче все пак е по-малка в сравнение с 2002 г., когато броят им е бил около 3700.

Елени с коронавирус в Ню Йорк

През последните 10 години тигрите умират най-вече от естествена смърт, но не са редки и случаите на бракониерство. Към днешна дата като основен проблем за бъдещето се посочва човешката дейност, тъй като тя е довела до изключително разпокъсване на хабитатите на големите котки.

По данни на индийското правителство за пе­риода 2014-2019 г. тигри са причинили смъртта на 225 души.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ