ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Броят обикновените видове птици

броят птици

Сезонът на мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) започна. Всяка година от 2004 насам се събират дан­ни с помощта на доброволци, които ни позволяват да просле­дяваме състоянието на различ­ни видове и така да разберем какво се случва с природата.

МОВП е инициатива, в която ключова роля играят усилията на стотици участници. Ежегод­но се извършват три посеще­ния на предварително избрано от всеки място:

• Между 15 и 30 април, първо посещение: избиране на марш­рута за броене

• Между 15 април и 15 май, второ посещение: преброяване на птиците в избраното място (препоръчваме първото посе­щение да е в началото на май)

• Между 15 май и 15 юни, трето посещение: повторно преброяванее на птиците в съ­щото избрано място по същия маршрут (препоръчваме второ­то посещение да е в началото на юни)

броят птици

Събраната информация ни разкрива какви процеси проти­чат в средата, в която живеят птиците и ние, хората. Резул­татите от преброяването ни насочват какви мерки да пред­приемем за опазването на при­родата у нас и в Европа.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ