ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловът на носорози подпомага популацията му в ЮАР

юар носорози

Правителството на Южноафриканската република одобри годишна квота за отстрел на 10 черни носо­рога. Устойчивото ползване на този застрашен подвид подпо­мага неговото възстановяване, както и местните общности, тъй като гарантира жизненоважни финансови приходи. В страна­та от 1972 г. насам на бял носо­рог се ловува без квоти.

Законният отстрел на черни носорози в страната започва през 2005 г. Разрешително за отстрел се издава само след като точно определени индиви­ди покрият определени крите­рии. Оценката се прави по кри­терии, изготвени от специален научен екип за управление на носорога.

Ловът на черни носорози в ЮАР е разрешен от 2005 г. насам.

След внимателно изследва­не на лова на носорози в ЮАР и Намибия учените стигат до извода, че устойчиви­те ловни практики водят до по- добро състояние на вида.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ