ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Три застрашени вида търсят земя под заКрила

под заКрила

Българското дружество за защита на птиците стартира своя нова мащабна мисия за спасяването на три застрашени животински вида: царски орел, ловен сокол и европейски лалугер. Няма да ги срещнем в града, не само защото са изключително редки, но и защото тук не им е мястото. Трудно ще ги видим и на живо, защото броят им в природата е намалял драстично през последното столетие.

  • В момента гнездящите двойки царски орли в България са едва 37. Статусът на вида в страната е „критично застрашен“ най-вече заради загубата на местообитания.
  • Ловният сокол е представен в дивата природа на България от 2 гнездящи двойки. Работата за възстановяването на този някога често срещан вид продължава десетилетия и обединява усилията на много организации.
  • Европейският лалугер е вид, изчезнал в редица европейски държави, в България все още се среща в някои райони на страната, но числеността му е намаляла драстично.
под заКрила

Ключов фактор за опазването и на трите вида е наличието на подходящо местообитание. Днес знанията за връзката между елементите в природата ни е убедило, че мястото на всеки вид е незаменимо и заслужава да бъде запазено. Целта  е да се увеличат „владенията“ на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер в Сакар планина.

Ако бъдат събрани 100 000 лева, е възможно да се осигурят приблизително 100 декара площ за тези три вида. Всеки дарен лев се равнява на един квадратен метър земя под заКрила.

С ваша помощ може да обособим територия от запазени пасища и ливади, които са от ключово значение за лалугера. А процъфтяването на неговите колонии ще помогне на царския орел и ловния сокол да оцелеят по-лесно.

под заКрила

Ползите за природата от възстановяването на пасища не се ограничават само до тези три вида – тревните местообитания, сред които са пасищата и ливадите, са сред най-застрашените на континента и са дом на хиляди видове растения, животни и гъби. Под крилата на орлите и соколите вирее огромно разнообразие от други видове, а те всички са взаимосвързани, включително и с нас хората.

Повече информация  за под заКрила на сайта на БДЗП http://www.birds.bg

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ