140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Байкалският омул се завръща, ще разрешават любителски риболов

байкалски омул

Рибните ресурси в езерото Байкал са силно намалели, а най-засегната е популацията на най-популярния местен обитател. Руските власти по­ложиха огромни усилия през последните години да спасят байкалския омул, въведоха пълна забрана за риболов, с малки изключения за лю­бители рибари от местното население и то при строги правила. Промишленият ри­болов бе изцяло прекратен, а контролът по езерото за­силен.

Всичко това даде резулта­ти и омулът с времето живна. Освен че се възстанови ес­тественото възпроизводство, редовно зарибяваха и с мла­ди рибки, отгледани в местни рибовъдни ферми. Цялата кампания по връщането на омула бе финансирана от най-високо държавно ниво и може да се каже, че се вижда ефекта от това. Освен всич­ко друго, всяка година се из­вършват научни изследвания и на базата на тях се гледа в по-далечна перспектива.

При скорошно изявление шефът на Росриболов Иля Шестаков обяви, че попула­цията на байкалския омул позволява и от тази година се предвижда разрешаване на любителски риболов в оп­ределени зони и в ограничен период от време. Колкото за връщане на промишления риболов е рано да се говори. Това би могло да стане не по-рано от 2025 г.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ