ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Преброяването на зимуващите къдроглави пеликани на Балканите приключи

преброяване къдроглави пеликани

Международно преброяване на зимуващите къдроглави пеликани на Балкан­ския полуостров се проведе в края на ноември и средата на декември. Общо в България бяха преброени 754 къдроглави и 6 розови пеликана. За сравнение при преброяването през 2021 г. бяха установени 1469 къдроглави и 48 розови пеликана.

Традиционно най-много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в района на Атанасовско езеро край гр. Бургас – 535 инд., на пясъчни коси и острови по река Дунав в участъка от с. Долни Цибър до гр. Силистра – 172 инд. и в езеро „Сребърна“ – 12 инд. Нашите екипи установиха и 6 розови пеликана – 5 в язовир „Мандра“ и 1 – в язовир „Розов кладенец“.

Целта на преброяването е да се съберат данни за чис­леността и разпространение­то на застрашения къдроглав пеликан в изследвания район. Проучването се проведе на два етапа – в края на ноем­ври се извърши преброяване на вида в Западните Балкани – Западна Гърция, Албания и Черна гора, а в периода от 9 до 12 декември бяха посете­ни влажни зони в България и Румъния. Събитието се орга­низира в рамките на проект „Животът на пеликана“.

Екипи на Българско дру­жество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за зи­муващите къдроглави пели­кани в страната – Бургаските езера, езеро „Сребърна“, язовирите „Овчарица“, „Розов кладенец“, „Студен кладенец“, островите по река Дунав „Вар­ненското езеро“ и др.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ