ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Химикали застрашават бъдещето на 330 вида животни

химикали

При анализ на проби, взети от повече от 330 вида диви жи­вотни по света, бе установено замърсяване с широко из­ползвани химикали, известни като „вечни химикали“ (PFAS). Това показват резултатите от изследване, което проучва следи от синтетичните хими­кали при животни от всички континенти с изключение на Антарктика.

Докладът е публикуван от организацията с нес­топанска цел Environmental Working Group. Анализът раз­глежда отрицателното въз­действие на замърсяването с PFAS върху човешкото здраве.

Синтетичните PFAS съеди­нения са известни като „вечни химикали“, защото не се раз­граждат и по този начин могат да останат завинаги във въз­духа, почвата, водата и в тела­та на хората и животните. Тези химикали се използват широко от 40-те години на миналия век в промишленото произ­водство и за производството на продукти за незалепващи съдове.

При хората излагането на PFAS химикали може да до­веде до заболяване на щито­видната жлеза, висок холес­терол, безплодие, раждане на новородени с ниско тегло, потискане на имунната систе­ма и повишен риск от някои видове рак, включително рак на бъбреците и рак на черния дроб. Хората могат да влязат в контакт с този вид съеди­нения, като пият замърсена вода, ядат храна, отгледана или уловена близо до замър­сено място.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ