140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Международни новини

FACE сключи партньорство със симулатора за лов GAIM
Вълците бяха основа тема на среща в Европарламента
След проучване – Французите изразиха силна подкрепа за лова
Световен ден на дивата природа – Дигиталните иновации във фокуса на честванията
Германия – Ограничения за използване на дронове за спасяване на дивеч в земеделските площи
Предложение на ЕК за управление на вълците
франция проучване

След проучване – Французите изразиха силна подкрепа за лова

Резултатите от наскоро проведено социологическо проучване, осъществено от компанията YouGov, разкриха значително количество нови данни за възприемането на лова от френското общество. То бе поръчано

дигиталните иновации

Световен ден на дивата природа – Дигиталните иновации във фокуса на честванията

На 3 март бе отбелязан Све­товният ден на дивата природа. Основният слоган на тазгодиш­ния празник бе „Свързаността между хората и планетата: Из­следване на дигиталните иновации

германия дронове

Германия – Ограничения за използване на дронове за спасяване на дивеч в земеделските площи

Нови разпоредби от Феде­ралната авиационна служба на Германия за използването на дронове застрашава защитата на дивите животни по време на жътвата в земеделските земи. Германският

ек вълците

Предложение на ЕК за управление на вълците

Съгласно настоящата прав­на рамка вълците са под стро­га защита в Приложение II на Бернската конвенция и При­ложение IV на Директивата за местообитанията на ЕС. Този

протести фермерите

След протестите на фермерите – ЕК удължава извънредните мерки за биоразнообразие

След масови демонстра­ции на фермерите в няколко държави-членки на ЕС, които на 3 февруари достигнаха до Брюксел, Европейската коми­сия (ЕК) реши да предложи удължаване на

ЛОГО - СЛРБ