ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Международни новини

В Израел спряха ловния сезон заради птичи грип
Европа ревизира периодите на миграция и размножаване на ловните видове птици (втора част)
В Румъния се появи чума по пъстървите, вероятно я разнасят дивите птици
Европа ревизира периодите на миграция и размножаване на ловните видове птици
FACE изисква правилно изготвяне на плановете за ОСП
Испански ловци с лъкове се включиха в управлението на популациите на диви свине в градовете
IUCN алармира за опасността за кораловите рифове
Ловът и риболовът няма да са забранени дейности в новите строго защитени зони в ЕС
Каква е цената за работниците и компаниите при тотална забрана на оловото в мунициите
Приета е новата ОСП – Реформите са пряко обвързани с Европейския зелен пакт
защитени зони ес

Ловът и риболовът няма да са забранени дейности в новите строго защитени зони в ЕС

След една година на интензивна дискусия с държавите-членки, предложението на Европейската комисия за пълна забрана на лова и риболова в нова категория строго защитени зони,

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ