НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Международни новини

В Румъния за първи път въвеждат отстрелни норми за мигриращ дивеч
Проект за юни на FACE – Възстановяване на хабитатите на гургулицата във Франция
Споразумение за сътрудничество между Световното ловно изложение в Будапеща и FACE
Забрана на гургулиците в Западна Европа! У нас ще се ловуват при строги изисквания
FACE доказва: Популацията на гургулицата е по-стабилна там, където има лов (ВИДЕО)
Поздравления до Общото събрание на Съюза от президента на РБългария и министъра на МЗХГ
100 лешояда станаха жертва на масово отравяне в Испания
Докладът на ECHA за забрана на оловото в боеприпасите е базиран на спорни данни и факти
Проект на месец май на FACE – Испания възстановява червения кеклик
AEWA и адаптивното ползване на водолюбивите птици
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ