140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Защитата и опазването на едрите хищници генерират силни емоции сред ловците в Европа

Представители на европейски ловци от 25 страни споделиха в открит диалог проблемите с едрите хищници, Натура 2000 и ролята на ловците в опазването на природата.

Ясно е, че защитата и опазването на едрите хищници генерират силни емоции сред ловците и че те представляват предизвикателство за опазване в пренаселен континент като Европа. Също така е ясно, че някои ловци не приветстват завръщането на вълци, мечки и рисове.

Но едрите хищници са важна част от нашето природно местообитание и ние трябва да се научим да съжителстваме с тях. Големите хищници играят важна функция в рамките на здравите екосистеми и са част от европейското наследство на биологичното разнообразие. Те се нуждаят от плячката им за оцеляване и хищничеството е част от естествените процеси, както и във възстановяването на биологичното разнообразие. Тъй като това е от решаващо значение, всички заинтересовани страни – включително и ловците – трябва да приемат необходимостта да се възстановят големите и жизнеспособни популации на едри хищници в Европа. Нужно е да сме отговорни за опазване на биологичното разнообразие, да проявяваме загриженост и да генерираме идеи. Нуждаем се от диалог, основан на добра воля и добри намерения, като се вземат предвид общата цел за възстановяване и опазване на големи популации от хищници в Европа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ