ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Съвместна международна среща по ранно откриване и профилактика на африканската чума по свинете между OIE и CIC

Съвместна международна среща по ранно откриване и профилактика на африканската чума по свинете между OIE и CIC

Седалището на OIE – Световната организация за здравето на животните- в Париж, Франция бе мястото на провеждане на Международната среща по ранно откриване и профилактика на африканската чума по свинете (АЧС) и други здравни проблеми на взаимодействието между животните в дивата природа, хората и домашните животни, организирана съвместно с Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Срещата, която се проведе на 30 юни и 1 юли 2014г., събра представители от двете общности (ветеринарната и ловната) с оглед подобряване на сътрудничеството между тях. Тя се разглежда като първа стъпка за продължаване на сътрудничеството между двете организации, след подписаното през 2011 година споразумение за сътрудничество между OIE и CIC, а Председателят на УС на НЛРС-СЛРБ – инж. Иван Петков и Теодора Гошева представляваха българските ловци.

С тази среща, OIE и CIC имат за цел да повишат капацитета на страните в ранното откриване, официално уведомление и оповестяване на болести по животните, включително и на тези, които се предават на хората (зоонози), особено при диви животни, като по този начин се допринася за опазване на биологичното разнообразие, както и за здравето на хората и животните.

При откриването на срещата, генералния директор на OIE д-р Бернар Валат подчерта значението на сътрудничеството между ловци и други заинтересовани страни, като каза, че “OIE и CIC работят заедно, за да развиват и популяризират тези идеи за по-добро мобилизиране на заинтересованите страни и укрепване на връзките между държавните органи и организациите на ловците и риболовците, както и със специалисти от водни и сухоземни защитени територии.

По време на срещата беше подчертано, че ловците са важни стражи, с постоянно присъствие на терен и са в състояние да подпомагат ветеринарните служби в ранното откриване на заболявания по дивите животни.

Председателят на CIC, г-н Бернар Лозе, заяви, че “примери за сътрудничество между фермерите и ветеринарните служби са безкрайни, за разлика от тези между ловната общност и ветеринарни лекари.” Бяха представени съществуващи програми във Франция и Германия, които илюстрират сътрудничеството между ловци, ловни организации, ветеринарни служби и изследователски организации. Президентът Лозе подчерта важността на това да се учим от тези примери за добри практики и подобни инициативи да се мултиплицират по целия свят.

Голяма част от фокуса на срещата бе африканската чума по свинете (АЧС), заболяване, което се появява в Грузия през 2007 г. и оттогава се разпространява из целия регион Транс-Кавказ и Руската федерация, заплашвайки домашните свине и популациите на дивата свиня на Източните граници на Европейския съюз (ЕС). ЕС наблюдава първите такива взривове през 2014 г. в Литва, Полша и Латвия, а дивата свиня се разглежда като основен вектор в разпространението на вируса в тези държави.

Досега, проучвания показват, че сама по себе си дивата свиня не са в състояние да поддържа болестта в околната среда. Все пак, това е доказано само там, където гъстотата на популациите са сравнително ниски, особено в сравнение с тези в някои западни страни-членки на ЕС. Когато плътността на популацията на дива свиня е висока все още не е известно дали вируса може да се поддържа в околната среда. Всяко наличие на вируса в популациите на дивата свиня с течение на времето ще бъде особено тревожно за ловците.

Една от основните трудности при наблюдение ASF е идентифицирането на симптомите на заболяването. Външните симптоми не са уникални за вируса и рядко са видими с живи животни. Въпреки това, публикуваните патологоанатомични прегледи позволяват идентифицирането на аномалии във вътрешните органи на дива свиня, дори и от хора с минимално обучение. След това пробите могат да бъдат взети и изпратени ветеринарни служби, за да се проверят за болести.

Като цяло, съществува реална необходимост от подобряване осведомеността и ловците да се обучат за наблюдение, разпознаване и докладване на болести в дивата природа. Като стражи на терен, ловците трябва да разберат значението на сътрудничеството с ветеринарните служби за здравето на дивите и домашни животни, и хората.

CIC и OIE ще продължат да работят заедно за: подобряване на информираността на ловците по отношение на заболявания по дивите животни, подобряване на комуникацията и сътрудничеството между ловната и ветеринарната общности, и да се осигури обучение на ловците в ранното откриване и реакция на заболявания по дивите животни, заедно с ветеринарни служби в различни държави.
Като следваща стъпка, на CIC (включително и на нейната близка организация в ЕС, FACE – Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз) и OIE е да разработят елементите за действие и тяхното финансиране, за да се приложи отговор на основните констатации на срещата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ