140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В Европарламента обсъдиха проблемите пред трофейния лов

В Европарламента обсъдиха проблемите пред трофейния лов

На 26 януари в Европейския парламент се проведе среща, организирана от евродепутатите Карл-Хайц Флоренц и Рената Бриано, относно стратегическите цели на ЕС за CITES – нелегалния трафик, износ и внос на диви животни, както и предизвикателствата пред трофейния лов в Африка. От българска страна участие взеха Васил Василев, главен секретар на НЛРС-СЛРБ, и Александра Топузанска – експет международно сътрудничество.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че голямата заплаха за биоразнообразието е загубата на местообитания вследствие увеличаване на населението в африканските държави. Коментирани бяха темите за упражняващия се голям натиск трофейният лов в Африка да бъде забранен, но бе констатирано, че това ще доведе до големи финансови загуби за местните хора и обширни територии ще загубят своята икономическа стойност. Затова трябва да се намери определен баланс при организирането и упражняването на трофейния лов с цел да няма толкова разногласия по въпроса и негативен отзвук сред световната общност.

По време на срещата бе застъпено становището, че вече има правилна регулация за внос-износ на трофеи, но темата е много чувствителна за всички заинтересовани страни и трябва да се борави внимателно с нея. Категорично бе подчертано, че допълните забрани за отстрел са предпоставка за увеличаване на бракониерството, причините за което трябва внимателно да се анализират, като най-вероятно в неговата основа е бедността на населението в Африка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ