НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Европейската комисия предлага пълна забрана на оловото в мунициите

Европейската комисия (ЕК) поиска Европейската агенция по химикалите (ECHA) да изготви предложение за забрана на оловото в мунициите, заради риска, на който биват подлагани дивите животни и хората (при консумацията на дивечово месо), чрез употрeбата на този вид боеприпаси. Оловото в риболовните тежести също е обект на предложението за ограничаване. В писмото на ЕК до ECHA, което стана публично достояние на 21 август 2019 г., се изисква ECHA да направи оценка на въпросите, свързани с хуманното отношение към животните, потенциалните злополуки с ловците, използващи оловни боеприпаси и неговите алтернативи.

За Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)  е ясно, че Европейската агенция по химикалите (ECHA) следва да изготви предложението за забрaна на оловото в мунициите и техните алтернативи в рамките на следващите 12 месеца.

Ако ECHA препоръча да се премине към по-нататъшни действия, то агенцията ще започне да подготвя ограничение за всички оловни боеприпаси с Комитетa за оценка на риска (RAC) и Комитета за социално-икономически анализи (SEAC). На този етап ще има консултации със съответните заинтересовани страни, включително и FACE.

Назависимо, че FACE подкрепя постепенното ограничаване на оловни боеприпаси във влажни зони, той не подкрепя общите забрани за олово в боеприпасите. От гледна точка на FACE, всички други мерки извън отстрела с оловни муниции във влажните зони, трябва да са пропорционални на констатираните рискове за популациите на диви животни и тези за човешкото здраве чрез консумация на дивеч.

Това искане от ЕК към ECHA идва в момент, когато чрез Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), ЕС  работи по разработването на общоевропейско ограничение за постепенно премахване на използването на оловни боеприпаси във влажните зони, явяващо се в резултат на отправено искане на ЕК до ECHA през 2015 г. Това ограничение предизвика неодобрение от ловната общност.

Ако Европейската агенция по химикалите (ECHA) препоръча по-широко ограничаване на оловото в мунициите, то този подход вероятно ще бъде изключително сложен и комплициран за установяване на действителните рискове за популациите на дивите животни и здравето на човека, особено при наличните мерки за управление на риска.

В случай, че все пак бъде въведено подобно широко ограничение, българските ловци ще бъдат сериозно потърпевши, поради факта,че повечето оръжия, които използват, не могат да бъдат пригодени да стрелят с алтернативни боеприпаси.

Източник: face.eu

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ