140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Франция – Борбата с вълците изисква по-висок отстрел

Миналата година във Франция бе отчетено значително увеличение на числеността на вълците. Френската асоциация за лов и дива природа от­чете наличие на около 530 предста­вители на вида на територията на страната. Тази бройка се смята за изключително висока и именно зато­ва се предвижда намаляване на попу­лацията с поне 17 %.

През 2018 г. с план за уп­равление на вълка е прието, че при запас от 500 екземпля­ра на територията на цяла Франция риск от изчезване на вида няма да има поне през следващите 100 години. Тази бройка обаче се е очаквало да бъде достигната чак през 2023 г. Затова в този план е бил предвиден отстрел на 10 до 12 % от популацията. През март тази година обаче пре­зидентът Макрон инициира промяна в плана за ползване и процентът, който се предпо­лага да бъде отстрелван, бе покачен на 17 до 19 %.

През 30-те години на ми­налия век във Франция въл­ците са били ликвидирани напълно. През 90-те години на миналия век обаче започ­ва постепенно възстановя­ване на популацията, след като от Италия в района нАлпите отделни екземпляри и цели глутници навлизат на територията на Франция. Към момента най-голяма е числе­ността на представителите на вида именно в този район, както и в други планински ре­гиони в югоизточните части на страната, както и в различни части на Централна Франция. В последните месеци вълци също така са били засичани и в планинския масив Пиринеи, който разделя Франция и Ис­пания.

Ръстът на вълчата попула­ция е нанесъл немалко щети на френските животновъди. За миналата година при пода­дени официални заявления за компенсиране на 3674 ата­ки от страна на сивите хищ­ници е отчетена смъртта на 12500 животни, основно овце.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ