ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Картбланш за лова на вълци в Европа

Един от важните въпроси за европейската ловна общност най-после намери решение на 10 октомври. Европейският съд потвърди, че упражняването на лова като средство за управление на популациите на строго защитени видове дивеч е в унисон със законодателството на ЕС.

Решението е в отговор на запитване от Върховния административен съд на Финландия дали подобен отстрел не противоречи на европейската Директива за местообитанията. То идва след дългогодишно протакане на съдебни производства както във Финландия, така и в Швеция, срещу лова като инструмент за регулация на популациите от вълци. Пред финландският съд сега стои задачата да произнесе своето окончателно становище по въпроса.

Европейската ловна федерация FACE приветства решението на Европейският съд. Според президента на FACE Торбьорн Ларсон, то потвърждава, че европейското законодателство позволява на държавите да ползват лова като инструмент, с който да управляват числеността на едрите хищници, защитени от закона. „Важно е също така настоящото посегателство на Европейската комисия срещу лова на вълци в Швеция да бъде прекратено”, отбеляза Ларсон.

Изпълнителният директор на Финландската асоциация на ловците Хели Ситари, също приветства предварителното решение на Европейския съд, което дава зелена светлина на ловуването като способ за контрол на числеността на едрите хищници. Той допълва, че финландският план за управление на вълка е току-що актуализиран и че това решение за строго регулиран лов ще се отрази положително за хората, живеещи в провинцията.

Според генералния секретар на FACE д-р Дейвид Скалан, държавите-членки трябва да прилагат Директивата за местообитанията гъвкаво и практично. В специално създадената работна група за едрите хищници към европейската ловна федерация ще бъдат проучени задълбочено всички аспекти, които взетото решение поражда.

Борислав Белдев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ