ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Русия – Бистрят безопасността на подледния риболов

Темата за безопасността на подледния риболов от­ново е на дневен ред сред властите в Сахалинска об­ласт на Русия. Регионалната Дума отхвърли законопро­екта с внесените искания на депутати за строги санк­ции при качване на леда, ако има предупреждения за опасност. Изискват се до­пълнителни уточнения, как­то и по-широка дискусия, в която да се чуят мненията и на потърпевшите – в случая любителите риболовци.

Тепърва ще се проведе „кръгла маса“, на която да се съберат депутати и риболо­вци, за да избистрят неясно­тите и да няма недоволни от новите разпоредби. А че ще се коригират те е вън от съм­нение и целта е ясна – да няма инциденти с фатален край, каквито са често явле­ние в региона през зимата.

Подледният риболов в Ру­сия е национален спорт и се практикува масово. Но стра­ната дава и свидни жертви заради криворазбрана сме­лост – дори и при не дотам здрав лед някои са готови да пренебрегнат предупреж­денията и да се втурнат в приключения, заради което може и да платят с живота си. В този смисъл някои зако­нови промени по отношение на безопасността са доста навременни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ