ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Европейският парламент настоява за пълна програма против пестицидното замърсяване на природата

Oпасенията на компаниите, които създават и продават химически продукти за растителна защита, се потвърдиха за пореден път миналата седмица, когато Европейският парламент призова Европейската комисия да подкрепи инициативата за опрашване на растенията, като заяви, че за да спре загубата на биоразнообразието , е необходимо допълнително намаляване на пестицидите в Европа. Инициативата на ЕК, приета през 2018 г., не е достатъчна, за да предпази пчелите, пеперудите и други опрашители, заявиха депутатите в резолюция, гласувана в Страсбург. Интензивното земеделие, пестицидите, изменението на климата, промените в използването на земята, загубата на местообитания и инвазивните видове са сред факторите, водещи до текущото спадане на биоразнообразието .

От 1992 г. тревните пеперуди и опрашителите са намалели с около 40%, според Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). За да се справят с проблема, законодателите призовават Комисията да представи пълна програма за действие с нови мерки. В своята резолюция Парламентът настоя за въвеждането на задължителни цели при предстоящото преразглеждане на Директивата за пестицидите. Законодателите също призоваха за повече средства в подкрепа на изследванията на причините за намаляването на пчелите, за да се защити разнообразието от видове опрашители.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ