ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Призовават Великобритания да не блокира вноса и износа на трофеи

В отворено писмо до Джордж Еустис, държавен секретар на Обединеното кралство за околната среда, храните и селските райони (Defra), Торбьорн Ларсон – президент на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), и Игън Камерън – председател на Британската асоциация за стрелба и опазване (BASC), призовават Великобритания да се придържа към съществуващите международно договорени разпоредби, свързани с контрола върху вноса и износа на ловни трофеи.

Както многократно вече информирахме, Defra има намерение да въведе търговски ограничения или забрани върху вноса и износа на ловни трофеи на територията на кралството.
В писмото се казва, че добре регулираният лов облагодетелства опазването на видовете; той подпомага възстановяването на местообитанията на дивеча, както и местните икономики и общности.

Редица уважавани учени са единодушни, че ловът носи ползи. В действителност Международният съюз за опазване на природата (IUCN), наред с други природозащитни организации, предостави достатъчно научни доказателства за приноса на трофейния лов за опазването на застрашените видове и екосистеми по целия свят. Тези проучвания и материали доказват, че ловът – включително т. нар. „Трофеен лов“, директно финансира усилията за борба с бракониерството, насърчава участието на местните общности в опазването на дивата фауна, подкрепя поминъка и значително допринася за икономическия растеж в селските райони. Именно затова много от популациите на животинските видове са стабилни в страните от  Южна Африка, където се упражнява устойчиво ползване на различите видове дивеч. Освен това, ловът в много южноафрикански страни е единственият източник на финансиране за управление на дивата природа понеже фотоловът или екотуризмът са невъзможни.
Въвеждането на търговски ограничения или забрани върху вноса и износа на ловни трофеи в Обединеното кралство биха могли да намалят тези ползи. Ако намерението на Defra е да насърчи опазването дивите животни, а не просто да служи като инструмент на най-популярните и изключително добре финансирани групи за борба с лова, ограничаването на търговията с ловни трофеи няма да постигне това намерение.
FACE и BASC подчертават, че доказателствата трябва да движат това решение, а не емоцията. Моралното противопоставяне на лова или недостатъчно информирани мнения, че ловът е неетичен, са без значение за практическото управление на дивата природа. Решението на Defra трябва да се основава изключително на доказателства и да се основава на съществуващите международно договорени политически/правни рамки, като Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Взети заедно, тези фактори отразяват положителното въздействие на добре управлявания лов за възстановяване и опазване на дивата природа.

FACE и BASC призовават Defra първо да преразгледа научните доказателства относно неразделната роля на трофейния лов в опазването на дивата фауна. Препоръчваме на лицата, които вземат решения в Defra, да не предприемат никакви действия за по-нататъшно ограничаване на търговията с ловни трофеи, без предварително да се консултират с експерти и представители на общността от страните, чиито програми за управление на дивата природа ще бъдат засегнати. Затова настоятелно препоръчваме на Defra да покани представители от тези страни във Великобритания, за да споделят информация за техните програми за опазване, ролята, която ловът играе в тези програми, и вредите, които забраната за износ и износ на ловни трофеи може да причини.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ