ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В Европарламента – неуспешен опит за ограничаване на лова във връзка с COVID-19

На 16 април мнозинството от членовете на Европейския парламент гласуваха срещу опасно изменение на предложението за резолюция за „координирани действия на ЕС в борба с пандемията COVID-19 и последиците от нея“.

Изменението, поставено на гласуване, беше представено от Европейската обединена левица. В него се изтъква, че търговията и стопанисването на диви животни увеличава рисковете за общественото здраве, съчетавайки критични фактори за появата на зоонози; призовава Европейската комисия и държавите-членки на ЕС да подкрепят глобалната забрана на пазарите за диви животни и използването на дивата природа в традиционната медицина; настоятелно призовава ЕК да представи законови предложения за забрана на вноса, търговията и стопанисването и консумацията на диви животни в ЕС, за да се намали рискът от бъдещи огнища на зооноза.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) веднага се свърза с всички членове на ЕП по това изменение, като наред с другите точки подчерта, че:

• В ЕС вече съществуват строги хармонизирани правила, каквито са регламентите на ЕС за здравето на животните и безопасността на храните и наредбите за страничните животински продукти, които определят високи стандарти за общественото здраве по отношение на търговията с диви животни както в рамките на ЕС, така и на животински продукти, които са внос от трети страни в ЕС, като комбинират критични фактори за появата на зооноза.

• Контролът върху трафика на диви животни вече е признат за приоритет в ЕС, което доведе до повече ресурси, отделени за него на равнище ЕС и  държавите-членки. ЕС има план за действие срещу трафика на диви животни.

• Забраняването на консумацията на диви животни в ЕС би имало далечни последици за опазването на природата в ЕС и в световен мащаб и би повлияло негативно на дейности като лова и риболова, които са добре регулирани на национално ниво.

Евродепутатът Марко Дреосто, вицепредседател на Интергрупата в ЕП „Биоразнообразие, лов, селски район“, беше един от първите евродепутати, които обърнаха внимание на това изменение. Европейската народна партия (ЕНП), Идентичност и демокрация (ИД) и групите на европейските консерватори и реформисти (ECR) гласуваха против.

Резултатът от гласуването изпраща ясно послание до организациите за защита правата на животните, които се опитват да използват всички средства за ограничаване на лова и за устойчивото ползване на дивечовите запаси в Европа в светлината на COVID-19: 186 евродепутати в подкрепа, 53 въздържали се, 449 против.

FACE и членовете му очакват да станат свидетели на още опити в Брюксел и на национално ниво за ограничаване на лова и устойчивото ползване на дивечовите запаси и ще продължат внимателно да следят политически инициативи на различни нива, свързани с пандемията от COVID-19.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ