ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

3 милиарда нови дръвчета в ЕС до 2030 г.

3 милиарда

Като част от нова стратегия за опазване на природата в Европейския съюз ще бъдат засадени три милиарда нови дървета в 27-те държави-членки. Европейската комисия определи амбициозната стратегия като част от Европейската Зелена сделка. Наред с засаждането на дървета това включва и редица мерки за опазване на природните богатства на региона, включително ангажименти за намаляване на използването на химически пестициди и защити за жизненоважните а пчели, чийто брой в момента е в упадък. „Природата е жизненоважна за нашето физическо и психическо благополучие, филтрира въздуха и водата ни, регулира климата и опрашва нашите култури“, казва в съобщение комисарят по околната среда, океаните и рибарството Вирджиниус Синкевичиус. “Но ние се държим така, сякаш това няма значение и го губим с безпрецедентна скорост.” Най-малко 30 на сто от европейските площи и морета са определени като защитена зона. Друга трета от тези райони с много високо биологично разнообразие ще попаднат под „строга защита“, която ще сведе човешката намеса до минимум. Целта е да се набират 20 милиарда евро всяка година за финансиране на плана. Парите ще дойдат от публично и частно финансиране с огромна част от бюджета на ЕС за климата, използван за инвестиране в биоразнообразие . Европейската комисия казва, че защитата и възстановяването на добре функциониращи екосистеми вследствие на коронавирусната пандемия е „ключ за повишаване на нашата устойчивост и предотвратяване на появата и разпространението на бъдещи заболявания“. Достатъчно ли е това за природата? Някои екологични кампании са скептично настроени към мерките, като твърдят, че те не са достатъчни. „Добре е да видим амбиция за разширяване на защитените територии, засилване на дървесната маса и намаляване на употребата на пестициди и за връщане на видове в упадък“, казва Пол де Зилва, природозащитник от „Приятели на Земята“. Де Зилва смята, че Европа се нуждае от „подходящ план за действие“, а не от „друга стратегия, изпълнена с топли думи“, която трябва да включва ангажимент за преминаване от интензивно земеделие към интензивно опазване на природата. „20 милиарда евро годишно за опазване и възстановяване на природата са скромни в сравнение с огромните разходи за бездействие“, казва той. Но дори това ще бъде пропиляно, ако „парите на данъкоплатците продължават да се дават за вредни дейности“.

www.glas.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ