ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Доклад на Европейската сметна палата алармира за загуба на биоразнообразието

биоразнообразието

На 5 юни Европейската сметна палата публикува своята оценка за това, дали Общата селскостопанската политика (ОСП) на ЕС е помогнала за поддържането и подобряването на биологичното разнообразие в земеделските земи. Не е изненадващо, че в доклада се установява, че биоразнообразието в европейските земеделски земи продължава да е в упадък. Оценката идва само дни, след като ЕК стартира стратегията „От фермата до вилица“ и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., за които сайтът SLRB.BG вече информира.
Докладът на Европейската сметна палата идва навреме, за да извърши поредната проверка относно настоящото положение на биоразнообразието в земеделските земи в Европа. В него се казва, че броят и разнообразието от животински видове в земеделските земи е в значителен спад. И все пак ЕС се ангажира да спре загубата на биологично разнообразие до 2020 г. За целта ЕК планира да отпусне 66 милиарда евро от бюджета на Общата селскостопанска политика между 2014 и 2020 г.

FACE подкрепя новата инициатива на ЕС „От фермата до вилицата”

Като цяло Европейската сметна палата установи в своята оценка на селскостопанската политика на ЕС по отношение на биологичното разнообразие в земеделските земи, че:
• Формулирането на целите в селското стопанство в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие затруднява измерването на напредъка;
• Начинът, по който ЕК проследява разходите за биологично разнообразие в бюджета на ЕС, е ненадежден;
• Въздействието на преките плащания на ОСП върху биоразнообразието е ограничено или неизвестно;
Според д-р Дейвид Скалан, генерален секретар на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), е очевидна необходимостта да се заложат по-високи цели за биологично разнообразие в следващата ОСП. Европейските национални ловни асоциации ще подкрепят FACE в осигуряването на ефективен модел и изпълнение на следващата ОСП, така че правителствата да обръщат голямо внимание на постигането на целите за биологично разнообразие. Драматичният спад на малките популации от дивеч като сивата яребица и дивия заек е тревожен.
В доклада на Европейската сметна палата се препоръчва на ЕК:

• Подобряване модела на следващата стратегия за биологичното разнообразие;
• Увеличаване на приноса към биоразнообразието чрез преки плащания и действия за развитие на селските райони;
• По-точно проследяване на разходите, свързани с биологичното разнообразие;
• Разработване на надеждни показатели, които са подходящи за наблюдение на напредъка на биоразнообразието в земеделските земи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ