ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

FACE адмирира  25-годишното прилагане на AEWA за успешно  опазване и управление на водолюбивите птици

aewa

В пресъобщение на FACE се казва, че Федерацията на европейските ловни асоциации  с удоволствие отбелязва 25-годишнината от подписването на AEWA (Споразумение за опазване на африканско-евразийските миграционни водоплаващи птици) и очаква с нетърпение допълнителни успехи в опазването и устойчивото ползване на водолюбивите птици.

Всичко започва на 16 юни 1995 г. в Хага, когато е подписано спораумението. Днес към него са се присъединили  80 страни по целия миграционен път на волюбивите птици, които редовно си сътрудничат за опазване и управление на популациите им. За разлика от много други споразумения, концепцията му за опазване включва твърдо признаване на устойчивото ползване на видовете и поради тази причина то е много важно за европейските ловци.
Още от самото началото темите за съвместимост с Директивата за птиците на ЕС и ловът на водолюбиви птици са част от преговорите и остават предизвикателство и до днес. За щастие, през последните 25 години беше постигнат значителен напредък, включително как да се постигне устойчив лов на международно ниво чрез определяне на договорени квоти на отстрела, което мнозина смятаха за невъзможно.

aewa

Този успех беше демонстриран тази седмица чрез Европейската платформа за управление на гъските на AEWA. Пионерният план за управление на късоклюната гъска (Anser brachyrhynchus)  в норвежкия архипелаг Славбард  изпълнява годишната си програма и е близо до достигане на целевото ниво на популацията чрез устойчиво ползване. Също така, планът за действие на посевната гъска е успешен за възстановяване на намалялата й на популация, като същевременно позволява ограничен лов, а не налага пълен мораториум. За следващия ловен сезон това ограничено ползване ще бъде леко увеличено, поради възстановяването на запасите.

Тези първи проекти укрепиха познанията  за видовете и помогнаха за разработването на планове за устойчиво ползване в Европа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ