ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Интергрупата „Биоразнообразие, лов, селски райони“ към ЕП ще обсъжда загубата на биоразнообразие

интергрупа

На 30 юни ще се състои онлайн конференцията на интергрупата „Биоразнообразие, лов, селски райони“ към Европейския парламент на тема „Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие се обнови : Уверете се, че тя работи“.
Конференцията се организира съвместно от Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Европейска организация на земевладелците
(ELO). Ще бъдат обсъдени възможностите и предизвикателствата пред амбициозната стратегия на ЕС за възстановяване на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г. Стратегията, която беше неотдавна представена от Европейската комисия, създава рамка на Европа за изпълнение на глобалните ангажименти съгласно Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и устойчивото развитие на животинските видове.
Членовете на Европейския парламент (евродепутати), служителите на Европейската комисия и съответните заинтересовани страни ще представят своите виждания относно 10-годишния план на ЕС за справяне с кризата с биологичното разнообразие през следващото десетилетие.

Със свои презентации ще участват Ким Фридман от Организацията на храните и земеделието на ООН (ФАО), Ерик Герицен, старши политически анализатор от  IEEP и Юрген Так, научен ръководител от ELO.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ