ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Решение на Съда на ЕС: Строгата защита на дивите животни се простира и извън местообитанията им

местообитанията

Казусът: През 2016 г. вълк, който се скита в румънско село, разположено между две зони от Натура 2000, е заловен и преместен без предварително разрешение в съответствие с Директивата за местообитанията на ЕС. Веднага постъпва жалба във връзка с деянието, свързано с опасното залавяне и преместване на вълка. За румънските институции не е ясно дали строгата защита, предлагана от Директивата за местообитанията на ЕС, се прилага за този случай, а именно залавянето на вълци в покрайнините на населени места. Ето защо, случаят е отнесен до Съда на ЕС (CJEU) за предварително произнасяне.
На 11 юни 2020 г. CJEU потвърди, че системата за строга защита, установена в Директивата за местообитанията на ЕС, се прилага и когато видът напусне естественото си местообитание и се отклони към човешките селища. Това ефективно разширява географския обхват на настоящата Директива, за да обхване и гъсто населените обитаеми райони (градове, села и др.), въпреки че мнозина не смятат, че естественият ареал на вълка е в село или град.
местообитания

Важно е да се отбележи, че настоящото решение разширява концепцията за „естествен ареал“ в директивата за строго защитени животински видове до населени места. Казано по-просто, вече знаем, че сега се счита, че вълкът е в своя „естествен хабитат“, където и да реши да отиде.
Освен това, що се отнася до управлението на проблеми, които могат да възникнат, когато строго защитен вид влиза в контакт с хора или с техните имоти или друга ситуация, Съдът на ЕС припомня, че държавите-членки са отговорни да създадат пълна законодателна рамка съгласно Директивата за местообитанията на ЕС, която допуска частично отменяне на правилата за строгата защита (дерогация).
Следователно са необходими решения, така че властите да могат да се намесят, когато се изискват незабавни действия в интерес на гражданите и съответния вид дивеч без продължителни бюрократични процедури или правни действия от страна на Съда на ЕС.

Доклад на Европейската сметна палата алармира за загуба на биоразнообразието

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ