НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проект на месец юни, отличен от FACE – Спасяват сърни с дронове

Всеки месец Федерацията на европейските ловни асо­циации (FACE) избира про­ект за устойчиво развитие в ловностопанската сфера в Европа и определя „Про­ект на месеца на FACE”. Тези проекти представля­ват част от най-сериозните инициативи, които европей­ските ловци предприемат за опазване на биологич­ното разнообразие. За юни отличеният проект бе от германския град Карлсруе. Неговата същност е спася­ването на млади сърни чрез наблюдение с дронове.

Около 90 000 представи­тели на този вид загиват всяка година от селскосто­пански машини в Германия. Майките раждат малките си в земеделски масиви с ви­сока растителност, целейки да предпазят новородените от хищници, предимно ли­сици. Неприятно следствие от това обаче се явяват селскостопанските комбай­ни, които причиняват изклю­чително висока смъртност, тъй като малките сърни биват буквално смилани, без това никакъв начин да се отчете от операторите на тези мощни съвремен­ни машини.

сърни дронове

 

Именно затова проектът, осъществяван от ловната асоциация в гр. Карсруе, се смята за добър пример, който може да бъде последван от ловците на много други места. Основна причина за това е развитие­то на съвременните дроно­ве и тяхната способност да предоставят наблюдение, което допреди десетина го­дина бе на практика невъз­можно.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Scroll to Top