140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Франция – Призив за утвърждаване ролята на ловната общност

франдия ловна общност

За утвърждаване на ловната общност, която пре­търпява тежки времена в не една европейска дър­жава поради различни ре­стрикции, свързани както с глобалната пандемия, така и с болести, разпрос­траняващи се по животни­те, Френската национална ловна федерация публи­кува следното официално становище относно ролята на ловците в съвременното общество:

„В наши дни 60 % от по­знатите болести, от които страдат хората, са от жи­вотински произход. Именно затова в световен мащаб се образува мощно движе­ние, чийто основен призив е „Едно здраве“. В този контекст значимостта на ловната общност в обществото на­раства все повече. Те вече все по-осезаемо заемат една от водещите позиции за осигуряване на здравето сред дивите животни. От това няма нищо по-естест­вено, след като те са рамо до рамо с животните на те­рен и имат реална възмож­ност да наблюдават от пър­во лице заобикалящата ги среда. Ловците също така са в най-близък контакт с дивеча по време на лов и последващите ритуали до поднасянето му на трапе­зата.“

Ловът в Северна Ирландия продължава въпреки пандемията

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ