ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Фактите доказват – Природата е под натиск, но не от лова

природата и лова

Ловът все по-често е определян като причина за загуба на животински видовете и влошаване на местообитанията на дивите животни. Това обаче е едно предположение, което произтича от последния доклад на ЕС за състоянието на природата, където данните се представят по подвеждащ начин.

За щастие изходните данни за доклада за състоянието на природата на ЕС са лесно достъпни. При по-внимателно разглеждане на графиките се появява съвсем различна картинка. Ловът представлява само 0,66% от изложените причини(с голямо значение) за загуба на биоразнообразие. С други думи, държавите-членки са докладвали, че в по-малко от 1% от регистрираните случаи ловната дейност поставя под натиск природата.

Делът на лова спрямо всички лоши практики, докладвани от държавите-членки, варира в зависимост от избраните елементи. Следните категории са много показателни:

  • – Делът на лова като натиск върху местообитанията – 0,05%, или от общо 5 596 доклада има само 3, които споменават лова.
  • – Ловът като натиск върху диви видове, различни от птици – 0,17%. Списъкът на 12-те вида, за които ловната дейност се отчита с висок риск, разкрива някои съмнителни примера –  атлантическата сьомга (Salmo salar) и ракообразното Scyllarides latus
  • – Ловът като натиск върху птиците – 2,58% В  доклада за състоянието на природата правилно се споменава, че след бракониерството, ловът е втората най- често отчитана причина за натиск върху природатаза зимуващи и мигриращи птици на територията на ЕС. Но като се вземе предвид целия натиск върху тези пернати, ловът представлява само 6,67%. Въпреки че не е  напълно ясно как се достига цифрата от  18%, отнасяща се до „незаконно убиване и лов“, трябва да се отбележи, че ловът е законен начин за добиване на дивеч, докато бракониерството трябва да се разглежда отделно като престъпна дейност, към която трябва да се отнасяме с нулева толерантност.
  • Франция – Призив за утвърждаване ролята на ловната общност

В отговор на неясната картина, описана в доклада на ЕС за състоянието на природата, генералният секретар на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) д-р Дейвид Скалан заяви:

 „Радваме се да изясним ситуацията след неточните съобщения и се надяваме, че ще последва далеч по-коректно докладване. Важно е да се разгледат по-задълбочено данните, преди да се разработват журналистически статии с гръмки заглавия, като това се отнася и за агенциите на ЕС. Опазването на природата работи, само когато хората го разбират и подкрепят, така че нека се съсредоточим върху работата с ключови заинтересовани страни, които имат способността да опазват природата на своя територия “.

***

Директивите на ЕС за птиците и местообитанията изискват от държавите-членки да докладват кои според тях са основните причини за загубата на видове и местообитания. Тези причини (натиск) и заплахи са структурирани в две йерархични нива, първото (ниво 1) включва 15 основни категории (напр. Земеделие или развитие), докато второто (ниво 2) идентифицира 203 дейности, отчетени като натиск/заплахи. В същото време те се класифицират като такива с „голямо“ или „средно“ значение според относителното им въздействие. Фокусът на настоящата статия е върху натиска с „голямо значение“, като се има предвид, че резултатите за докладвания натиск и заплахи до голяма степен съответстват на категориите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ