140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

CIC и FACE срещу предложената забрана на лова в Черна гора

Президентите на двете организации Торбьорн Ларсон (FACE) и Жорж Аман(CIC)

Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) и Федерация на европейските ловни асоциации (FACE) реагираха остро на опитите на различни неправителствени организации да принудят правителството на Черна гора да въведе мораториум върху лова. Тези неправителствени организации призоваха да бъде въведена петгодишна забрана на лова заради множеството бракониерски посегателства върху дивите животни в страната.

Законният лов и бракониерството нямат нищо общо

В общо изявление на двете международни ловни организации категорично е посочено, че бракониерството и законният лов нямат нищо общо и че не трябва да се смесват тези понятия. Те цитират данните, събрани от неправителствения сектор в Черна гора,  според които от 127 съдебни дела между 2013 и 2018 г., включващи случаи на незаконни убийства на животни, неспазване на хуманно отношение към животните и унищожаване на местообитания, 84 дела са били прекратени изцяло. Това предполага, че именно липсата на наказателно преследване е довело до продължаващите  бракониерски инциденти в страната.  И двете организации са категорични, че трябва да се положат усилия за намаляване на случаите на бракониерство, както и че трябва се реформират методите за установяване и наказание на подобни нарушители,  особено поради факта, че тази дейност е една от най-големите заплахи за устойчивото ползване на дивечовите запаси, но не и чрез забраната на лова, което би имало обратен ефект.

Фактите доказват – Природата е под натиск, но не от лова – статия

“В редица европейски държави забраната за отстрел на различни видове води до бракониерски прояви, тъй като например хищините видове нанасят щети на животновъдите и редица стопани ги отстрелват нелегално. Именно забраната на законния лов е основна причина за увеличаване на бракониерстовото в немалко страни-членки на ЕС. Такава бе ситуацията както с вълка, така и с кафявата мечка, а и с някои нехищни видове, в това число и сърната. Забраната за отстрел дори води до намаляване на числеността на някои видове дивеч в сравнение с нивата, които би достигнала популацията им, ако стопанисването се извършва в съответствие с практиките на устойчивия лов. “ – пишат в позицията си президентите на двете организации Торбьорн Ларсон и Жорж Аман.

Правителството на Черна гора е против забраната на лова

Александър Стийович - Министър на земеделието, храните и водите в Черна гора
Александър Стийович – Министър на земеделието, храните и водите в Черна гора

Черногорският министър на земеделието Александър Стийович също се обяви против пълния мораториум върху лова в страната. Пред местни медии той коментира случая така: “Не съм привърженик на забраната на ловa. Мисля, че трябва да се намерят други начини. Трябва да следим как се използват ловните кучета, броят на контролиращите инспектори  трябва да бъде увеличен, трябва да се въведат по-строги наказания, както и трябва да  се повиши осведомеността. Законът не ни позволява да забраняваме лова и не трябва да прибягваме до тази мярка, освен в краен случай. 

Международна подкрепа за справяне с проблема

От CIC и FACE са готови да подпомогнат правителството на Черна гора и всички други релевантни органи в подобряването на регулациите, свързани с лова в страната, и да предложат препоръки относно мерките, които могат да бъдат използвани за ефективна борба с бракониерството.

Подкрепа и от България

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” също ще изпрати писмо в подкрепа на черногорската ловна асоциация, защото обединяването на световната ловна общност е от изключителна важност за справянето с предизвикателства, като това.

Последвайте ни и във FACEBOOK!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ