ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

RestoreNature кампания – Искане за закон за възстановяване на природата в ЕС

RestoreNature

Природата, такава каквато я познаваме, е на път да из­чезне пред очите ни. Заради нас – хората. Дърводобивът, интензивното земеделие, пре­комерният риболов и редица други човешки дейности са до­вели един милион животински и растителни видове до ръба на изчезването. Европейската комисия ще предложи закон, който да направи възстановя­ването на природата правно обвързващо за страните от Европейския съюз. Но в на­стоящия си вид този закон не дава ясна дефиниция какво всъщност ще означава това.

В момента Европейската комисия призовава обществе­ността до 5 април 2021 г. да даде своето мнение за това как трябва да изглежда въз­становяването на природата в ЕС.

BirdLife Европа, част от кои­то е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Европейското бюро за окол­ната среда и WWF стартираха кампанията #RestoreNature с искане за възстановяване на природата в цяла Европа. Посланието на кампанията е за значими, трансформиращи промени в дейностите на хо­рата на сушата и в океаните и моретата, които да върнат би­оразнообразието и да смекчат промените в климата.

Чрез кампанията #RestoreNature гражданите както от Европейския съюз, така и извън него могат да изискат от ЕС да разработи ефективен закон, основан на науката, който да постигне тези цели.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ