140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Настояват за еврокомисар по хуманното отношение към животните

хуманното отношение

Организации за хуманното отношение към животните в целия ЕС обединяват усилията си, за да получат гаранция, че занапред институциите на съюза ще обръщат по-голямо внимание на ху­манното отношение към животните, като по този начин изпълнят целите си по член 13 от Договора за ЕС и отговорят на очаквани­ята на европейските граждани.

В момента европейският комисар по здравеопазване и безо­пасност на храните, Стела Кириакидес, отговаря за хуманното отношение към животните, но тази компетентност не е упомената в длъжността.

Според организаторите на кампанията, привидно незначител­ният проблем всъщност показва ограничената ангажираност на европейските институции и дори на компетентната генерална дирекция във връзка с тема, която заслужава много повече вни­мание.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ