140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Северна Европа изпробва нов подход срещу щети, нанасяни от гъски

щети гъски

На 24 март Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) проведе онлайн семинар за актуалното състояние на мигриращите водолюбиви птици и тенденциите в развитието на техните популации. Главният говорител в семинара бе биологът от Датската ловна федерация Ибен Хьове Сьоренсен, която дълги години се занимава с устойчивия лов и опазването на мигриращите водолюбиви птици. Тя представи първо Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA). Основен акцент бе поставен върху гъските в Северна Европа.

В споразумението участват 81 държави и Европейският съюз. То обхваща територията на 119 страни и 255 вида птици – всички, зависими от влажните зони и различни водни обекти. Сред основните цели на AEWA е осигуряване на координирани дейности за опазване на мигриращите птици и техните хабитати. Споразумението е разработено в съответствие с общата рамка на Конвенцията на мигриращите видове (CMS). То се администрира от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP) и има законови измерения за всички страни, които са го подписали. Ловните организации са важен партньор за AEWA, тъй като ползването на водолюбивия дивеч трябва да е устойчиво и целесъобразно.

Расте броят на инвазивните видове в Европа

Ибен Сьоренсен очерта следните основни предизвикателства пред мигриращите видове в Европа:

  • Променено съотношение между половете с увеличаване на мъжките екземпляри
  • Променено възрастово съотношение – по-малко млади екземпляри
  • Промяна или разрушаване на хабитатите
  • Хищници – увеличаване на популациите на инвазивни видове

Увеличаването на популациите на редица видове водоплаващ дивеч водят до по-големи загуби за селското стопанство в определени региони и нанася щети върху флората и фауната.

Четири са основните видове гъски, на които се обръща сериозно внимание от страна на AEWA по отношение на управлението и във връзка със защитения им статут. Това са късоклюната гъска (Anser brachyrhynchus), посевната гъска (Anser fabalis fabalis), белобузата гъска (Branta leucopsis) и сивата гъска (Anser anser).

При някои от видовете гъски със защитен статут, поради факта, че нанасят огромни щети на селскостопанските производители предимно в Дания и Нидерландия, и се изплащат големи компенсации за земеделската продукция, се реализира тестване на нов тип метод за ограничаване на вредите. Те са специално определени за интензивно изхранване на голям брой гъски, така че селскостопанската продукция да бъде спасена.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ