НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Италия с план за противодействие срещу бракониерството

Италианските ловни асоциации вече дълги години провеждат активни дейности по превенция на бракониерството в страната. Към момента Италия е единствената държава-членка на ЕС с официален план за действие срещу незаконния отстрел на дивеч (в това число пернат, дребен, едър). Въпроснсите ловни организации са представени в Управителния съвет на Министреството на екологичния преход.

Продължаващият план за действие срещу бракониерството в страната и по-специално в 7 области, определяни като горещи точки, са следните:

  • Засилване на полицейските структури, отговорни за опазване на околната среда. Тази структура включва около 9000 професионалисти и 4000 доброволни охранители от ловните асоциации. Бракониерите, използващи отровни примамки, от дълги години са проблем в Италия и затова звената, използващи кучета за откриване на отрова, бяха подсилени и беше създаден Национален онлайн портал срещу отравянето на животни. Тази служба предоставя точни карти за ситуацията в страната.
италия бракониерство
  • Провеждане на инициативи за повишаване на ефективността на отговорните служби за надзор и противодействие на бракониерството. Направена е и законова поправка за повишаване на ефективността на дейностите по разузнаване и контрол.
  • Активно предотвратяване на щетите, причинени от бракониерството, както за дивия свят, така и за общностите, чрез информационни кампании в медиите и училищата. Основната цел на тези кампании е противодействие на бракониерите, които изцяло работят единствено за личния си финансов интерес, използвайки незаконни методи. Те като цяло извършват престъпленията си във време, когато ловът е забранен и често в защитени територии като паркове, природни резервати и зони за възстановяване на популациите на различни видове диви животни.
  • Проследяване на прилагането на плана за действие чрез събиране на данни и изготвяне на годишни отчети, които да обобщят тенденцията в незаконните дейности и оценява ефективността на прилаганите действия по борба с бракониерството.

Друг елемент от плана стимулира мерките по предотвратяване и компенсиране на щетите, нанасяни на дивата природа и селскостопанската продукция. Това се прави с цел да се предотвратят нелегалните дейности по „самоотбрана“, с цел покриване на щетите. За да се постигне тази цел, Италия наема десетки хиляди ловци доброволци. И в защитените, и в свободните за лов зони тези ловци играят изключително важна роля в контролирането на проблемните видове като дива свиня, нутрия, врана, лисица и много други.

Правилното обучение на нови ловци и опреснителните курсове за дългогодишни членове на ловната гилдия е от голямо значение за осъществяване на горепосочените задачи, например – да се постигне по-висока степен на осведоменост за щетите, предизвикани от бракониерството и стимулирането на ефективна социална превенция. Подобни курсове се провеждат интензивно от всички италиански ловни асоциации.

Накрая е важно да се спомене за участието на Италианската ловна федерация в два проекта за опазване на биоразнообразието, които включват специфични кампании срещу нелегалното избиване на представители на дивата фауна. Това са проектът LIFE PERDIX – „Реинтродукция на италианската яребица на територията на страната“ и проектът по LIFE+ „Повод за надежда: Реинтродукция на плешивия ибис в Европа“.

В много европейски страни от доста години се води активна борба с нелегалното избиване на птици. В това направление има немалък напредък, за който важна роля играе и FACE. За Федерацията на европейските ловни асоциации този вид бракониерство не е само проблем за устойчивото развитие на видовете, но и удар по имиджа на устойчивия лов. Затова организацията не допуска никаква толерантност в пълно съответствие с позицията на европейските институции и различни международни споразумения.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ