140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

AEWA и адаптивното ползване на водолюбивите птици

aewa

В началото на май се състоя среща на Постоянния комитет към Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA). Целта бе да се извърши необходимата подготовка за Конференцията на страните (MOP8), която ще се състои през септември в Будапеща или през 2022 г, ако събитието бъде отложено.

Евентуалното отлагане би донесло сериозни негативи, тъй като първоначалните планове са свързани с провеждане на събитието по едно и също време със Световното ловно изложение. Освен процедурните въпроси, бяха разгледани въпроси и теми, свързани и с лова, променен бе статутът на някои видове водолюбиви птици. Бе свършена работа и по плана за действие за гагата (Somateria mollissima). Последната тема предизвика дебати, тъй като Европейската комисия и Германия призовават за нулев отстрел. По този начин те се явяват пречка пред плана за адаптивно управление на ползването.

18 хил. ловци се включиха в пространно изследване на нагласите за оловото в мунициите

Докато най-важните решения се взимат на всеки 3 години на Конференцията на страните на AEWA, работата, която се извършва между две такива срещи от Техническия комитет, Постоянния комитет и работните групи за видовете птици, има по-голямо влияние по различни теми, свързани с лова и опазването на водолюбивите птици. Именно затова е от изключително важно значение FACE да бъде активен наблюдател на срещите на Постоянния комитет.

AEWA има различни аргументи „за” и „против” рестрикциите на лова на водолюбиви птици. Статутът на видовете, който се променя на всеки 3 години, се явява гъвкав законов инструмент, който се влияе от Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и прилагането на Директивата за птиците.

Една от позитивните дейности на AEWA е, че организацията е подпомогнала разработването на адаптивен план за ползване и позволява страните да поемат инициативата при направата на планове за действие.       

Сравнението между продължаващото развитие на Плана за действие за гагата на AEWA, ръководен от Финландия, и адаптивното управление на ползването на гургулицата, ръководено от Европейската комисия, е важен пример за разликите в подхода.

Решението дали ще се състои конференцията, насрочена за септември, ще бъде взето в средата на юли. Това зависи най-вече от развитието на ситуацията с  Covid-19.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ