140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проект на месец май на FACE – Испания възстановява червения кеклик

червения кеклик

Популацията на испанския червен кеклик намаля с 30% през последните 20 години предимно заради загуба на хабитатите, промени в селскостопанските практики и хищниците. През 2018 г., след като вижда успеха на опазването на видовете във Великобритания в проекти, ръководени от съответния мениджмънт, екологът Карлос Санчес, директор на изследванията във фондация „Артемизан“, решава да постави началото на проект за опазване на дивия кеклик.  

Фондация „Артемизан“ и няколко ловни федерации установяват 7 пилотни инициативи в региони, където кеклиците са имали голяма численост, в това число Андалусия, Арагон, Кастилия ла Манча, Екстремадура, Валенсия, Мадрид и Баския.

Именно затова FACE избра за проект на месец май 2021 г. испанския проект за червения кеклик на Фондация Артемизан.

Работа на терен

Проектът, наречен RUFA, разчита на местните земевладелци, които са стимулирани да сформират свои комитети по опазване на околната среда. Фермерите и ловците взимат своите решения, а фондацията Artemisan дава напътствия за съответните дейности. Обикновено във всеки район един или двама човека са водещите фигури, които ръководят инициативата.

Всеки отделен терен, в който се прилага програмата, е с площ около 500 ха, в който има както планински терени, така и земеделски територии. В хълмистите райони ангажираните в проекта възстановяват храстовата растителност, предпочитана от кеклиците, докато в долините и равнините фермерите са стимулирани да създават хабитати  в рамките на земеделските площи.

AEWA и адаптивното ползване на водолюбивите птици

За да подпомогне процеса, заедно с местните власти фондация „Артемизан“ намира субсидиране по различни програми и подпомага подготовката на документите за кандидатстване за усвояването им.

Приложение за дивата природа

През февруари фондация „Артемизан“ стартира проекта RUFA заедно с уебсайта за фермери и ловци от Испания, в който могат да отбелязват наблюденията си за червения кеклик в техния район. Уебсайтът е www.observatoriocinegetico.org. Включват се дори ловци от Канарските острови.

Околната среда и ЕС

Опазването на околната среда в съответствие със Стратегията за биоразнообразието на ЕС до 2030 г. включва фокусиране върху земеделската земя и хабитатите. Страните членки трябва да гарантират, че следващата ОСП стимулира фермерите да осигурят повече пространство за развитие на природата върху селскостопанските площи. От тази гледна точка испанският проект е чудесен пример как ловците вече допринасят за целите, заложени в Стратегията за биоразнообразието на ЕС до 2030 г. Тя акуратно описва какво може да бъде постигнато за биоразнообразието и какъв е пътят, по който това може да бъде постигнато.

 Димитър Константинов  

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ