НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Поздравления до Общото събрание на Съюза от президента на РБългария и министъра на МЗХГ

поздравления съюза

В поздравлението на президента на страната Румен Радев до делегатите на Общото събрание на Съюза се казва:

„Приемете моите най-искрени поздрави по случай провеждането на тазгодишното отчетно-изборно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“!

Повече от 120 години вашата организация полага грижи за дивечовата популация у нас и за опазване на българската природа. Обединени от любовта към своето хоби и спазвайки дълголетните традиции на родното ловно-рибарско движение, вие се утвърдихте като едно от най-многолюдните природозащитни обединения в страната.

Уверен съм, че очертавайки бъдещите приоритети на дружеството, ще продължите да спазвате отговорностите към природните богатства на Родината и ще съхраните принципите за развитие на риболовния и ловен спорт у нас, за да пребъде за поколенията.

 Използвам повода да отправя пожелание за здраве и увереност към всички членове, приятели и симпатизанти на НЛРС-СЛРБ. Не забравяйте да се грижите за своите другари и да предавате опита си на по-младите съмишленици.“

поздравления съюза

Гост на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ бе министърът на МЗХГ проф. Христо Бозуков. Той поздрави делегатите на Общото събрание на Съюза със следните думи:

„Не е лека задачата на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ като най-голямата неправителствена природозащитна организация в страната. Затова бих искал да поздравя всички ангажирани с каузата за успешния мандат през последните четири години.

Убеден съм, че днес ще бъдат споделени много проблеми и формулирани конкретни идеи за по-ефективна работа. Предизвикателствата, свързани със стопанисването на дивеча в днешните условия, са много, затова вашите мнения, становища и идеи са изключително важни.

Смятам, че подкрепата и партньорството между НЛРС-СЛРБ и Министерството на земеделието, храните и горите води до целенасочена политика в сектора. Сигурен съм, че това ще продължи и занапред, защото България има нужда от актуализация на законовата рамка, съответстваща на изискванията на социално-икономическата ситуация и съвременните ловни практики.

Отговорността за опазването и развитието на дивечовите популации е наша. Дължим я на нашето природно наследство и трябва да я предадем на поколенията след нас.“

Страната ни има нужда от стабилен ловен отрасъл, за да разгърне потенциала си и да създаде по-добри условия за ловен туризъм. Това може да бъде постигнато единствено ако обединим усилията си и продължим да работим заедно в тази насока.

Пожелавам ви ползотворна и успешна работа!“

Провежда се Общото отчетно-изборно събрание на НЛРС-СЛРБ (ОБНОВЕНА)

Ръководството на Националното сдружение отчете дейността си през мандата

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ