НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проект за юни на FACE – Възстановяване на хабитатите на гургулицата във Франция

гургулица

FACE обяви своя проект на месец юни към Манифеста за биоразнообразие на организацията: 20-годишният проект за възстановяване на хабитатите във френския департамент Вендея.

Ловната общност живо се интересува от процесите по опазване на гургулицата и е била активно ангажирана в нейното опазване от много години. Именно това е причината FACE да избере този проект от департамента Вендея за проект на месец юни 2021 г. Чрез него още веднъж се подчертава ролята на ловците за опазване и възстановяване на популацията на гургулицата на Стария континент.

В департамент Вендея, който се простира по западното крайбрежие на страната, ловците още преди 20 години започват борбата срещу влошаването на състоянието на горите и храстовата растителност. През този период те ежегодно засаждат нова растителност. Тази дейност започва след като през 1999 г. силен циклон опустошава района.

За 20 години на 564 места (342 ха залесяване и 72.1 км изграден жив плет) са посадени 452 хил. дървета и храсти. Те са закупени изцяло със средства на ловната федерация.

Развитието на проекта по години

проект face

Nombre de dossiers – брой досиета

Nombre d árbres et arbustes – брой дървета и храсти

Longueur des hales en km – дължина в км

Surface boisee en ha – Залесена територия в ха

Този проект е чудесен пример как ловците допринасят вече дълги години за постигане на целите, заложени в Стратегията за биоразнообразието на ЕС до 2030 г. Той показва какви могат да бъдат положителните ефекти от усилията на представителите на ловната гилдия. Природата и биоразнообразието са изключително важни за ловците. През последните десетилетия селските райони в Европа страдат от влошаване на условията в горите и останалите видове естествени хабитати за дивите животни поради промяна на предназначението на земята. Това често влияе първо на хобито на ловците. Именно затова именно те често се заемат с нелеката задача по възстановяване на хабитатите.

Проектът

Като предоставя хетерогенност в околната среда, отличеният проект носи ползи за редица представители на дивия свят, в това число гургулицата, която разчита на високи живи плетове и храсти, където се подслонява, гнезди и се размножава. Именно дърветата, храстите, високата трева са източник на живот.

За 2020 и 2021 г. общият план предвижда засаждане в 39 точки на департамента на 27 438 дървета от около 40 различни вида. Това се равнява на общо 23 ха залесяване и 7.8 км допълнителни  живи плетове.

Дейности като тази осигуряват бъдещето на редица важни видове в региона. Тъй като в департамента Вендея гъстотата на гургулицата е сред най-високите за Франция, дълготрайните ефекти от такива проекти сега изглеждат изключително важни за опазването на вида.

Димитър Константинов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ