140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Световната среща за климата COP26 постанови, че горите са основен приоритет за бъдещето на планетата

среща COP26

От 1 до 12 ноември столицата на Шотландия Глазгоу е домакин на световната среща за климата COP26. Един от основните акценти  на форума, събрал повече от 100 световни лидери, представляващи територии с 85% от горите на планетата, бе да се положат максимални усилия в посока спиране на обезлесяването до 2030 г. с цел подпомагане на борбата срещу климатичните промени. Сред тях са Великобритания, Бразилия, Китай, Колумбия, Демократична република Конго, Индонезия, Русия и САЩ.

среща COP26

Изпълнителните директори на повече от 30 финансови институции също обещаха да спрат да инвестират в дейности, свързани с обезлесяването.

Експертите обаче предупредиха, че е рано за прекалено оптимистични очаквания относно поетите ангажименти, тъй като подобни декларации и планове на глобално равнище са били приемани и преди, но цялостното им изпълнение и поставените в началото задачи почти никога не са били изпълнявани.

Последното подобно споразумение – Декларацията за горите, подписана през 2014 г. в Ню Йорк, предвиждаше намаляване с 50% на обезлесяването на тропическите гори и възстановяване на поне 150 млн. ха гора. Въпреки надеждите, последвали подписването й, нито една от целите в декларацията не бе изпълнена. За съжаление унищожаването на първични тропически гори като цяло се е увеличило, сочи доклад за напредъка по Декларацията, публикуван през октомври.

За осъществяване на целите на споразумението по време на COP26 бяха гарантирани 19 млрд. щатски долара в обществени и частни фандове.

среща COP26

Горите играят съществена роля в борбата с климатичните промени, като абсорбират огромни количества въглероден диоксид от въздуха и осигуряват храна, работни места и домове. Значението на дървесината за различни нужди обаче нараства, както и нуждата от по-големи територии земеделски площи и пасища. Това води до шрокомащабно и често незаконно изсичане на гори, най-вече в развиващите се страни. Представителите на коренното население в редица страни често са най-потърпевши от подобни практики.

България също бе сред страните, които подписаха споразумението за спиране на обезлесяването на COP26. Премиерът Стефан Янев акцентира, че страната ни подкрепя обединените усилия на правителствата, частния сектор, академичните среди и други заинтересовани страни в общата цел за борба срещу изменението на климата. „Нито една страна сама не е в състояние да се изправи срещу глобалната заплаха от изменението на климата, защото нямаме варианта или лукса да си позволим провал“, заяви българският министър-председател.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ