140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Свръхпопулация – Мурсия планира да удължи ловния сезон за диви свине

мурсия свине

Скорошното увеличение на числеността на дивите свине, виетнамските прасета и екземплярите, получили се в резултат на кръстосване на двата вида, накара местното управление в испанската провинция Мурсия да категоризира тези животни като основна заплаха за биоразнообразието. Вследствие от осъществения анализ се планира разрешаване на лова през всички дни целогодишно, така че да се намали популацията на двата вида, които оказват силно негативно влияние на селското стопанство – в частност зърнените култури и стадата от едър рогат добитък.

Испанското министерство на околната среда планира да издаде заповед за  провинция Мурсия, с която да обяви временно извънредно положение поради свръхпопулацията на дивите свине и виетнамските прасета. Тя ще регулира и улавянето на живи или мъртви екземпляри както в ловните райони, така и извън тях. Това ще позволи неограничен жив улов и отстрел на диви свине и виетнамски прасета от двата пола, като приоритет ще бъдат женските екземпляри.

Планираната заповед ще позволи на ловците да отстрелват представители на двата вида дори в районите на речните корита и по улиците на градовете, както и в защитени територии от екологичната мрежа „Натура 2000“.  Като допълнение към щетите, нанасяни на зърнените култури в региона, министерството посочва, че представителите на двата вида причиняват и голям брой пътни инциденти в провинцията. Друга важна причина за предстоящите мерки е пренасянето на болести като африканска чума по свинете, туберкулоза и салмонелоза.

Скорошно изследване, проведено от Университета в Мурсия, посочва, че около 20% от дивите свине в провинцията са болни от салмонелоза. В някои части процентът достига 50.

Друга особеност на планираните мерки е, че ще бъде позволена употребата на монокулярни телескопи и монтирани на оръжията прицели, подходящи за употреба през нощта, както и на термални прицели. Също така ще може да се ловува и с лък.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ