НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Испански ловци с лъкове се включиха в управлението на популациите на диви свине в градовете

Все по-честа гледка е в много региони на Европа диви свине да се „устройват” край градските райони и да нахлуват в тях в търсене на храна. Това се дължи на увеличените популации на едрия дивеч там и на способността му да се адаптира към градската среда, което причинява нарастващи екологични и социални конфликти. Примери за това могат да се открият в много страни на Стария континент, както и другаде по света.

През 2011 г. специално формиран екип от ловуващи с лъкове ловци в Испания беше помолен да вземе участие по проблема с управлението на завишените популации от диви свине в урбанизираните територии на страната. Решението бе взето след провеждането на задълбочено проучване, като същевременно с това бе взет предвид международният опит по въпроса, където отново ловците с лъкове са избрани да се включат в контролирането на популациите на бозайници в градски или полуградски райони (пример е управлението числеността на белоопашатия елен в американските градове).

дива свиня градове
Снимка: SEFaS/Ajutament de Barcelona

Проектът даде началото на създаването на т.нар. Служба за контрол чрез употребата на лък на управлението на диви видове животни на мадридската ловна асоциация. Това звено беше създадено в тясна координация с мадридската ловна федерация, член на Кралската испанска ловна федерация (RFEC). Служителите му, доброволци, се избират според уменията и опита им, за да осигурят най-добрата ефикасност в разрешаването на проблема. След основаването на тази служба беше започната 6-месечна експериментална фаза. Положителните резултати от нея дадоха картбланш на проекта да влезе в ход, както и осигуриха специална правна рамка с изключения на правомощията в изпълняването на поставените задачи. След договарянето й членовете на Службата за контрол имаха възможността пряко да управляват населяващите градовете популации от диви свине или други видове при получаване на съответното разрешение за действия. В тази връзка основният замисъл на Службата за контрол е тя да действа само тогава, когато животните причиняват конфликт.

До този момент всички 58 служители  на контролното звено са „премахнали” над 550 проблемни градски диви свине и други проблемни видове в различни общини на южната държава. Наред с това поради натиска върху тях градските диви животни започнаха да мигрират към по-безопасни райони далеч от населените места.

Снимка: GREGORIO BORGIA

Мадридската агенция по околна среда счита Службата за контрол за много ефективен инструмент за управление на проблемните видове диви животни. В градове като Овиедо, Хихон, Витория, Аликанте, Луго или Малага вече започнаха да създават специални екипи от ловци с лъкове в сътрудничество със съответните териториални ловни федерации, членове на RFEC. Интересът към тази инициатива се разраства все повече на испанска територия.

Уместността на този проект за управление на дивата природа, включително предотвратяване на щети от дивеча и болестите по животните, особено в урбанизираните територии, е значителна. Това е причината този, а също и други проекти, да бъдат включени в Манифеста за биоразнообразието на FACE.

Борислав Белдев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ