140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

FACE с инициатива за лова на мигриращи видове птици

На 10 януари Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) изпрати своите препоръки към Експертната група за директивите за птиците и хабитатите (NADEG) в контекста на процеса, имащ за цел да регулира лова на мигриращи видове птици, чийто природозащитен статут е различен от „в безопасност“.

Изпратеният от FACE документ включва препоръки, коментари на неговите членове за лова на национално равнище на различни видове и доказателства за дейностите по опазване на дивия свят, осъществявани от ловната общност, които допринасят за доброто състояние на въпросните видове.

Защо има значение:

Този процес е от ключово значение, тъй като се отнася до 33 вида мигриращи видове, които са в голямата си част обект на лов в страните-членки на ЕС. Затова е важно ловната общност да бъде въвлечена в процеса и да се вземат правилните решения. Това би трябвало да изключва отговор като политика на обща забрана и изискването за изключителна тежест на доказателствата, а вместо тях да се възприеме предлаганият от FACE подход за внимателен анализ на всеки отделен случай.

Какво следва:

FACE ще остане дълбоко ангажирана с процеса и в координация със своите членове ще представлява интересите на ловците и ще гарантира, че решенията за лова се взимат на база солидни аргументи.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ