140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Предизвикателства пред еленовите стопанства в европейското законодателство

законодателство елени

Законът за здравето на животните в ЕС, приет през 2016 г. и влязъл в сила миналата година през април, поставя редица въпросителни пред немалко стопанства за отглеждане на елени. 5-годишният период е следствие от бавното влизане в сила на закони на ниво ЕС, което е задължително, но изисква обратен отговор от държавите-членки, дискусии, панели на експертно ниво и накрая – включване в това законодателство на всяка страна. Тенденцията за по-строг контрол върху болестите по животните налага по-сериозни изисквания върху стопаните, които отглеждат своите животни в дива среда, където насекомите са вирусоносители, дивият свят може да бъде резервоар за болестотворни организми и като цяло е невъзможно да се поддържа същото ниво на контрол, както в интензивните ферми (макро фермите).

За щастие стремежът към по-природосъобразна храна и желанието животните да имат по-здравословен и по-комфортен живот, дават някои предимства на стопанствата за елени и на тези производители като цяло, които отглеждат животните на открито.

законодателство елени

Към момента вече в няколко европейски страни започват да се публикува информация в основни новинарски медии относно класификацията на месото с оглед начина на отглеждане на животните. От голямо значение е, че водеща държава в тази практика е Германия, особено с оглед на факта, че тя има ново правителство и то наскоро започна своя 4-годишен мандат, в който цели да направи отбелязването върху етикетите на начина на отглежане на животните абсолютно задължително. Етикетирането на начина на отглеждане на животните е начинът да се плати допълнителната стойност за преминаване на значима част от фермите от такива за интензивно отглеждане към по-екологични и проявяващи внимание към условията на живот на отглежданите екземпляри.

На пръв поглед може би изглежда, че тази тенденция е валидна само за Германия, Холандия и Дания, но ЕС вече публикува изследване по темата и това обикновено означава, че въпросната идея ще се превърне в директива на ЕС, която впоследствие ще стане част от това законодателство на всички държави-членки. Обикновено този процес приключва с подобни законови инициативи в повечето от развитите страни по света.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ