НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Адаптация към климатичните промени – основна мисия на ООН и ЕС

климатичните промени

На 28 февруари Междуправителственият панел за климатичните промени (IPCC) към ООН публикува своя последен доклад за адаптацията и негативните ефекти, свързани с промените в климата. За изготвянето на доклада заслуга имат стотици водещи учени в сферата на климатологията от цял свят. Той потвърждава, че климатичните промени ще продължат и някои от последствията от тях вече са неизбежни. По цял свят кризата с климата поставя живота и поминъка на мнозина в опасност – специално на тези, които са най-уязвими.

климатичните промени

Изпълнителният зам.-председател на ЕК, отговарящ за Европейския зелен пакт, заяви следното за доклада: „Сегашният доклад на IPCC потвърждава това, което вече знаем: кризата с климата застрашава всички нас. Нейните проявления и влиянието й върху хората и природата по цялата планета са реални и през идните десетилетия само ще се усилват. Трябва да обърнем внимание на това предупреждение и да положим повече усилия, за да станем по-устойчиви на променящия се климат и да продължим да намаляваме емисиите с парникови газове.“

Едно от основните достижения на доклада е изводът, че климатичните промени, причинени от човечеството, вече влияят на природата и хората по-интензивно, по-често и в по-широки географски рамки, отколкото се смяташе преди, защото:

– Заради климатичните промени изгаря все по-голяма територия при пожари, а тропическите циклони причиняват все по-големи щети

– Около половината от видовете промениха своите хабитати, достигайки територии по-близки до полюсите или изкачвайки се на по-голяма надморска височина и вече сме свидетели на изчезването на първите видове заради климатичните промени.

– Упадъкът и унищожаването на екосистемите нарушава нашата способност да се адаптираме към климатичните промени.

– Климатичните промени вече застрашават нашата хранителна и водна осигуреност, земеделска продуктивност и физическо и психическо здраве.

Освен това, в доклада се посочва, че подобен вид рискове ще се увеличават, без да могат да бъдат спрени през следващите две десетилетия, но някои от тях могат да бъдат минимизирани като се предприемат мерки за адаптация към последствията.

климатичните промени

Мисията на ЕС за адаптация играе главна роля в тези процеси, тъй като оказва подкрепа на поне 150 региона и общности да станат по-устойчиви до 2030 г. В същото време ЕС вече играе важна роля в подкрепата за адаптация към климата на глобално равнище. През 2020 г. ЕС и страните-членки осигуриха 23 млрд. евро за финансиране на различни дейности, свързани с климата, от които половината бяха похарчени за подпомагане на партньорски на ЕС държави при адаптацията към климатичните промени. Освен това на 26-ата Конференция на ООН по изменението на климата ЕС осигури 100 млн. евро за Фонда за адаптация на ООН, с което се превърна в най-големия донор на Фонда, който предлага финанси за развитието на страни, уязвими от промените.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ