140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

AEWA осъвременява работния план за мигриращите водоплаващи птици

aewa

Какво се случи

След отлагането на 8-ото Общо събрание на Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) Техническият комитет проведе онлайн среща на 8-и февруари, за да финализира работния план за периода 2019-2021 г. и да се преразгледа проекта за работен план за периода 2023-2025 г.

Това включва работа по теми, свързани с лова (включително оловото в мунициите), нарушаване на спокойствието, конфликта между видовете и управлението на други човешки дейности (например енергийните проекти). Техническият комитет предоставя научни съвети и информация на Общото събрание, което се провежда на всеки 3 години. FACE е наблюдател на Техническия комитет.

Значение

Ще има 3 нови задачи, които ще бъдат изпратени на Общото събрание, които са свързани с работа по ловни теми: изготвяне на оценка за социално-икономическото значение на водолюбивите птици, изготвяне на ръководство за събирането на данни и изготвяне на методология за бърза оценка на целесъобразността на лова на водоплаващ дивеч. В допълнение ще има нов формат за изготвяне на докладите на национално равнище за събирането на данни, който ще изисква одобрението на 8-ото общо събрание. Важно е това да не изисква прекомерно натоварване с доказателства, а по-скоро полезна информация за оценка на лова.

Какво предстои:

За напредъка на задачите, описани по-горе като работа по ловни теми, свързана с ловни въпроси, и нов формат за отчитане на отстрела, ще се проведе специална среща на 11 март 2022 г. Така ще се подготвят документите, които ще бъдат изпратени на Общото събрание. То ще се проведе между 26 и 30 септември в унгарската столица Будапеща.

Уебинар на Европейската програма за управление на гъските на тема „Адаптивно управление: концепции, приложения и предизвикателства“

aewa

На 3 февруари 2022 г. Европейската програма за управление на гъската към Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) проведе уебинар, посветен на адаптивното управление на вида. Уебинарът бе воден от д-р Фред Джонсън, който над 30 години поддържа вземането на управленски решения за опазване на дивата природа в Европа и Северна Америка, и в сферата на адаптивното управление. Бяха обсъдени пространно основите на динамичното взимане на решения, фокусиращи се върху биологичните системи и същността на адаптивното управление и изискванията, произтичащи от него.

Защо има значение

Адаптивното управление на ползването е средство, чиято ефективност в управлението на числеността на даден вид, който подлежи на отстрел, вече се е доказало не само в Северна Америка, но и в Европа. Затова интересът към неговата употреба нараства и е от изключително значение всички заинтересовани страни, участващи в процеса, да имат точно разбиране за концепцията на адаптивното управление.

Какво предстои

В момента FACE взима участие в различни процеси, свързани с адаптивно управление на ползването и ще продължи да обогатява своето техническо познание по въпроса, за да предоставя сигурна информация при дискусии по темата.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ