140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Извадиха Русия и Беларус от международните състезания по спортен риболов

русия спортен риболов

В Българската федерация по риболовни спортове е по­лучено писмо от Световната конфедерация по спортен риболов (CIPS). В него пре­зидентът на CIPS проф. Уго Клаудио Матеоли съобщава следното:

„Скъпи спортни приятели, информирам ви, че във връз­ка със събитията, които се случват в Украйна, CIPS из­рази своето неодобрение от­носно тези събития с писмо, адресирано до Руската фе­дерация по спортен риболов и Федерацията на Беларус на ловците и риболовците.

В тази връзка CIPS изисква от всички свои Федерации- членки да се въздържат от изпращането на национални отбори, спортисти и клубове на евентуални състезания по спортен риболов, провеждани в Русия и Беларус. В също­то време, организаторите на международни състезания под егидата на CIPS/FIPS се умоляват да не приемат за участие национални отбори, спортисти и клубове от Ру­сия и Беларус в упоменатите събития. Решението влиза в сила от датата на издаването му до момента, в който ситуа­цията не се подобри“.

русия спортен риболов

В писмото си до Руска­та федерация по спортен риболов и Федерацията на Беларус на ловците и рибо­ловците г-н Матеоли разясня­ва, че това решение е взето съобразно чл. 2 от Устава на CIPS. Той гласи, че най-бла­городната задача на CIPS е да насърчава мира и разби­рателството между народите в контекста на принципите на олимпийския идеал. Това е причината, поради която CIPS взима решение да изпълни препоръките на Международ­ния олимпийски комитет и да последва примера на много други международни спортни федерации за налагане на временна забрана за участие на руски и беларуски спор­тисти, национални отбори и клубове във всякакви между­народни състезания на CIPS/ FIPS. CIPS си запазва право­то да определи крайния срок на това решение, съобразно развитието на ситуацията.

***

Припомняме, че най-голя­мото зимно риболовно съби­тие – световното първенство по подледен риболов в Литва – приключи буквално дни пре­ди руската инвазия в Украйна. Домакините взеха титлата, Беларус стана втори, а Ук­райна е с бронза. Русия останаха на четвъртата пози­ция.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ